Burs Ödemeleri Hakkında

Değerli Araştırmacılar

Yürütücüsü olduğunuz Kurumiçi ve Kurumdışı projelerde Bursiyer olarak çalışan kişilerin ödeme işlemlerinde karşılaşılan sorunlar nedeniyle SGK tarafından mali yaptırımlara maruz kalmaktayız. Birimizin aldığı karar doğrultusunda; burs ödeme evraklarının her ayın 22'sine kadar Birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.